Xe cẩu chuyên dụng

Xe cẩu chuyên dụng 80 tấn tại Cty Thuận Thành Phong