***THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG*** KẾ TOÁN NỘI BỘ – 2 Người *Mô tả công việc: Soạn Hợp Đồng, Báo Giá, Công Nợ, Xuất Hóa Đơn *Mức lương: 6 – 10tr (Có hỗ trợ cơm trưa) NHÂN VIÊN BẢO HIỂM Ô…