Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1311 về việc thành lập Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trực thuộc Bộ GTVT. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT quy định cụ…