Tiền Giang thu hút gần 11.200 tỷ đồng đầu tư vùng kinh tế trọng điểm

Tiền Giang thu hút gần 11.200 tỷ đồng đầu tư vùng kinh tế trọng điểm

Tiền Giang thu hút gần 11.200 tỷ đồng đầu tư vùng kinh tế trọng điểm

Tỉnh Tiền Giang đặt mục tiêu cả năm 2020 thu hút 30 dự án đầu tư vào ba vùng kinh tế-đô thị trọng điểm của tỉnh với tổng vốn đầu tư đạt gần 11.170 tỷ đồng.
Tiền Giang thu hút gần 11.200 tỷ đồng đầu tư vùng kinh tế trọng điểm
Tiền Giang thu hút gần 11.200 tỷ đồng đầu tư vùng kinh tế trọng điểm

Tỉnh Tiền Giang đặt mục tiêu phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2020 thu hút thêm 17 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.901 tỷ đồng; nâng cả năm 2020 thu hút 30 dự án đầu tư vào ba vùng kinh tế-đô thị trọng điểm của tỉnh với tổng vốn đầu tư thu hút đạt gần 11.170 tỷ đồng.

Ngoài ra, địa phương tập trung đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành một số dự án trọng điểm, phấn đấu đưa vào hoạt động ngay trong năm 2020 nhằm phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất, đời sống, tạo thêm dấu ấn thu hút đầu tư nhiệm kỳ 2016-2020 ở cả ba vùng kinh tế-đô thị trọng điểm của địa phương.

Cụ thể, có 9 dự án trên lĩnh vực thương mại-dịch vụ có tổng vốn đầu tư 1.708 tỷ đồng, 5 dự án hoat động trên lĩnh vực công nghiệp có tổng vốn đầu tư 1.522 tỷ đồng; 1 dự án trên lĩnh vực nông nghiệp tại xã Long Định, huyện Châu Thành có vốn đầu tư 13 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp cùng các ngành hữu quan giải quyết nhanh các hồ sơ dự án đầu tư; hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ dự án, tổ chức lấy ý kiến thẩm định dự án để báo cáo Tổ thẩm định dự án đầu tư ngoài ngân sách xem xét.

Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) khẩn trương xây dựng và phát hành các tài liệu xúc tiến đầu tư cung cấp kịp thời cho các nhà đầu tư có nhu cầu, nâng chất công tác hỗ trợ nhà đầu tư lập dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục về xây dựng, về đất đai, về môi trường… để sớm triển khai dự án sau khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành, thị xã phối hợp tốt trong giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, thực hiện thủ tục đất đai, thủ tục môi trường, phê duyệt xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở cùng các thủ tục liên quan để các dự án sớm khởi công, đi vào hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID–19, tình hình thu hút đầu tư mới cũng như hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Số lượng các nhà đầu tư trong ngoài nước đến tìm hiểu môi trường và đăng ký đầu tư giảm mạnh do việc đi lại hạn chế bởi dịch bệnh.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thu hút đầu tư thời kỳ hậu COVID–19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ngành và địa phương chú trọng giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, nắm bắt thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục tìm hiểu các dự án tỉnh đang mời gọi đầu tư

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai đầu tư dự án và tìm giải pháp ổn định sản xuất cũng như chuẩn bị sẵn các nguồn hàng hóa, bảo đảm cho hoạt động cung ứng dịch vụ trong nước, kết nối hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ sau khi dịch bệnh tạm lắng; góp phần thúc đẩy đầu tư vào các vùng kinh tế trọng điểm theo nghị quyết đã đề ra.

Theo Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang Nguyễn Đình Thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch hành động số 02/KH-Ủy ban Nhân dân ngày 02/01/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Từ đó, tỉnh cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp, đặc biệt quan tâm tạo dựng môi trường kinh doanh, đầu tư thêm thông thoáng, minh bạch, thân thiện và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình xử lý, thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo đột phá thu hút đầu tư vào tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID–19.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gò Đàng (Khu Công nghiệp Mỹ Tho) Nguyễn Văn Đạo đánh giá cao vai trò cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nói chung, xúc tiến đầu tư vào địa phương nói riêng.

Ông cho rằng, trên tinh thần chính quyền là người đồng hành với doanh nghiệp tạo dựng niềm tin và thúc đẩy doanh nghiệp, doanh nhân mạnh dạn đầu tư làm ăn.

Còn Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Tiền Giang (Tipharco) Phạm Quang Bình cho rằng, những đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, những biện pháp mạnh mẽ sẽ giúp tháo gỡ khó khăn chung và trong thời gian tới các doanh nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Cũng theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, địa phương luôn tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thông qua những chính sách ưu đãi đầu tư mạnh mẽ, cởi mở và thông thoáng. Tỉnh cũng cam kết thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đúng theo quy định pháp luật.

Ngoài các chính sách chung, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang còn ban hành những chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cụ thể, phù hợp thực tiễn bao gồm các chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp; chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…/.

Minh Trí (TTXVN/Vietnam+)

Post comment