Lễ Kỷ niệm 10 thành lập công ty TNHH Cơ Khí Vận Tải Thuận Thành Phong.